Om RFFK

Vi er en film- og fotoklubb som ble startet i februar 2016. Vi ønsker å spre kunnskap og interesse for film og foto i nærområdene. Vi har møte en gang pr. måned. I tillegg har vi av og til fototurer i nærområdene, hvor minst en fotokyndig blir med og gir råd og hjelp underveis. Disse turene er væravhengige, så det gjelder å følge med på facebook for oppdatering. Vi ønsker også å ha fotokurs, for alt fra nybegynner til videregående. Det forutsetter en viss interesse, og påfølgende påmelding til annonserte kurs. Kurs vil være forhåndsbetalte innen en satt frist av hensyn til kursholders mulighet til å endre sine planer om oppslutningen blir for dårlig.

  • Medlemsmøte en gang pr. måned
  • Fototurer enkelte helgedager
  • Fotokurs
  • Konkurranser

Medlemspriser pr år:
Barn t.o.m. 18 år: kr 400,-
Voksne f.o.m. 19 år: kr 650,-
Uføre: kr 450,-

Alle medlemspriser er inkludert medlemsskap i NSSF.