Aktivitet for 2018

Dette innlegget skulle vært lagt ut i desember, men ved en glipp skjedde ikke det. Derfor får innsending til konkurranser slike frister:
del 1: "Sommerminner" innsendingsfrist til den 1. mars.
del 2: "Fritt motiv" innsendingsfrist til den 15. mars.
del 3: "Fritt motiv" innsendingsfrist til den 1.april.

Videre konkurranser blir fastsatt av styret innen 1.april. -Kom gjerne med forslag!

Vi vil basere oss på en mer nettbasert deltagelse hvor medlemmene kan sende inn bilder til konkurranser og legge inn bilder på Facebook i album med og uten bedømning, slik at ingen føler press på å prestere.
Konkurranse:
Vi har satt opp følgende:
o Månedlig konkurranse med innsending av max 3 bilder pr. medlem
o Deltagende medlemmer for poeng for å delta, pluss ekstrapoeng ved 1., 2., eller 3.plass.
o Poengene telles opp ved årsslutt. Den som har flest poeng, vinner. Her vil det lønne seg å delta jevnlig for å oppnå flest mulig poeng.
o Vi har tenkt poenggivning slik: Deltagelse gir 1 poeng pr. deltager pr. konkurransemåned. 3. Premie gir i tillegg 1 poeng. 2. Premie gir i tillegg 2 poeng. 1. Premie gir i tillegg 3 poeng. Så her er det mulig å vinne om man deltar jevnlig, fremfor å delta en gang og få høyest poengsum den ene gangen.
Premier ved årsslutt (deles ut i Januar 2019) blir slik:
o 1. Premie, flest poeng Gavekort kr 1000,- fra Japanphoto
o 2. Premie, nest flest poeng Gavekort kr 400,- fra Japanphoto
o 3. Premie, tredje flest poeng: Gavekort kr 200,- fra Japanphoto

Første konkurranse blir ”Sommerminner” med innlevering senest 20.Januar 2018.
Medlemskapsbetaling vil bli sendt ut innen 15. Desember, med forfall den 15. Januar 2018.
Pris for fullt betalende medlem er 500,- + 150,- til NSSF. = 650,-
Pris for halvt betalende medlem er 250,- + 150,- til NSSF = 400,-
Når betalingsfrist inkl purreperiode på 2 uker er utgått, sender vi betaling til NSSF for de medlemmene som har betalt. Ikke-betalende medlemmer blir strøket fra lista.
Runa Aadalen fortsetter som webansvarlig, og Ole Martin Helgesen er Facebookansvarlig.
Ole Martin lager en spørreundersøkelse om møtesteder, temaer og aktiviteter som blir lagt på Facebook og sendt i mail med link til undersøkelsen innen midten av desember.

Mvh Styreleder
Runa Aadalen